Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.ภูเก็ต


นายวิญญา  ปลัดขวา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้397
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว412
mod_vvisit_counterเดือนนี้1473
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2099
mod_vvisit_counterทั้งหมด207303

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.141
,
Now is: 2019-03-23 20:35

สมาชิกอำนาจหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ส่ง เสริม  ดูแล  รักษา  และทำนุบำรุงศาสนสถาน  และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้ง ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแล ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย*******************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของชาวพุทธเมื่อเข้าวัด   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบรรพชาอุปสมบท คลิก  https://1drv.ms/f/s!ArbkMLNnt8oDiEmP4lAZvko6dqlB
GovChannel เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ Portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ https://www.govchannel.go.th
ดาวโหลดเอกสารภาพยนต์โฆษณา โกงข้อสอบ

ภาพยนต์โฆษณา หัวหน้าพาโกง

ภาพยนต์โฆษณา ซื้อสิทธิขายเสียง