สังฆะเพื่อสังคม และสายธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย COVID-19

วันพุทธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ธ) พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคเอกชน ถวาย/มอบชุดสังฆทาน และ ชุดอุปโภคบริโภคให้แก่วัด ตามโครงการ "คณะสงฆ์ช่วยวัด" และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ วัดท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,325