พิธีมอบตราตั้ง รักษาการเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต พระพงศกร โฆสทินฺโน

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพระครูโฆษิตวิหารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบตราตั้ง รักษาการเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต พระพงศกร โฆสทินฺโน โดยมี นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อ่านตราตั้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธี ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,939