ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

                  วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และ นายสมยศ กิ่งพุ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที ตำบลสาคู  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม ผู้ขับเคลื่อนโครงการ และพระครูสมุห์สมพร ญาณวุฑฺโฒ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,957