สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต มอบสื่อการเรียนการสอนธรรมะ รูปแบบใหม่ (จิ๊กซอว์) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓ โรงเรียน

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม เจ้าคณะอำเภอกะทู้ ประธานกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบสื่อการเรียนการสอนธรรมะ (จิ๊กซอว์) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม และโรงเรียนบ้านฉลอง ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนในรูปแบบใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,939