กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่้องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

                                 

                                                กำหนดการ

                  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

                   ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เวลา 07.00 น.    

- หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชนพร้อมกันแณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

เวลา 07.15 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระพรัตนตรัย
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี ผู้ร่วมพิธี กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย      
  - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
  - ประธานสงฆ์ให้ศีล
  - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2564
  - ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี/ ผู้ร่วมพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  - พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำรับพร
  - ประธานสงฆ์นำกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน
  - ประธานสงฆ์ พระสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
  - เสร็จพิธี

 

 

 

วันที่เริ่มต้น
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : 07:00 น.
วันที่สิ้นสุด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : 12:00 น.
สถานที่
วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
โทรศัพท์
076221943-4
หน่วยงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,832