วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

        วัดเทพวนาราม หรือ "วัดม่าหนิก" สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เดิมที่ดินสร้างวัดเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้าของนาย นุ้ย ณ ถลาง เป็นที่สำหรับฝังศพคนไทยและคนจีน ก่อนที่นายนุ้ยจะเสียชีวิต ได้ทำหนังสือยกที่ดินแปลงนี้ให้ที่วัด ในเวลาต่อมา หลวงพ่อผัน พุทธสโร ได้ธุดงค์มาบำเพ็ญเพียรภาวนา และพัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสำนักสงฆ์เพื่อให้พุทธบริษัทได้มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา และหลวงพ่อผัน ท่านได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และยังมีความรู้ในการรักษาคนป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆด้วยยาสมุนไพร จึงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัทและประชาชนโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ต

        ในขณะนั้น นาย เพียร วัยวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตและเป็นไวยาวัจกรอยู่ใน ณ ขณะนั้น ได้ทำหนังสือขออนุญาตสร้างวัด และดำเนินการสร้างอาคารเสนาสนะ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ให้ชื่อว่า "วัดเทพวนาราม"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,318