บุคลากร พศจ.ภูเก็ต

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

             

      นางวรินทร นามวงษ์
       ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 
นางสุดา สงเดช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 


นายสมยศ กิ่งพุ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายต้นสัก  สุคนธรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
     

 

นางนิชานันท์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางหนูเกษ ทองหล่ำ
พนักงานทำความสะอาด
นายน้ำมนต์ แก่นเพ็ชร
พนักงานขับรถ


 

 


image รูปภาพ
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,228