ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์ ภาค ๑๗-๑๘ (ธ) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๗ ร่วมพิธีทำบุญอดีต เจ้าอาวาส และฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม ณ วัดมงคลวราราม(วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และพิธีฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะสงฆ์ระดับ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสังฆคุณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 558,903