ช่องทางแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ช่องทางการแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต คลิ๊ก

ตามภารกิจหลักคุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

และเว็บไซต์กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊ก


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,228