ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตเรื่องรับสมัครพนักงานขับรถ ส.ค.64.pdf |
pdf รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf |
pdf ใบสมัครจ้างหมาบริการ.pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,421