ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศพศจ.ภูเก็ตมาตรการโควิด1.64.pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,228