ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ข้อมูลเขิงสถิติการให้บริการ แยกประเภท เพศ.pdf |
pdf ข้อมูลเขิงสถิติการให้บริการ แยกประเภท อาย.pdf |
pdf ข้อมูลเขิงสถิติการให้บริการ แยกประเภท สถา.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,654