สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต มอบสื่อการเรียนการสอนธรรมะ รูปแบบใหม่ (จิ๊กซอว์) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓ โรงเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมรับพรที่บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,863