นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าถวายปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาชัย) เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฎว่า “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณ คณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี ร่วมทำบุญถวายสลากภัต ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,001