ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ในการออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพสวดพระครูปัญญาภิมณฑ์ (ประยงค์ ปญฺญาวิมโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) ร่วม และอำนวยความสะดวกบริการงานศาสนพิธี ในพิธีมอบประกาศตั้งวัด ตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบางขนุน(ธ) ร่วม และอำนวยความสะดวกบริการงานศาสนพิธี ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วม และอำนวยความสะดวกในพิธีลาสิกขาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,228