พิธีมอบตราตั้ง รักษาการเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต พระพงศกร โฆสทินฺโน พิธีมอบตราตั้งและตาลปัตรพัดยศรองเจ้าคณะอำเภอ พิธีปิดโครงการอบรมพระกรรมฐาน และประชุมพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมการประชุมสัมนา หัวข้อ "ชุดความคิดใหม่(NEW MINDSET) ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต" ภายใต้หลักสูตรพัฒนา นักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ คณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,294