สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในสังกัด เข้าแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) โดยใช้ชุดตรวจ ATK พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดเมืองใหม่ ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,319