กฐิน | พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้ เจ้าอาสวัดอนุภาษกฤษฎารม (วัดเก็ตโฮ่) ตักบาตรวันเทโวโรหณะ วันออกพรรษา | พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระครูเมตตาภิรม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,082