อำนวยความสะดวกแก่ คณะสงฆ์ในเขตอำเภอถลาง ในการฉีดวัคซีน Booster dose เข็มที่ ๔ (Pfizer) ณ อาคารผู้โดยสาร X Terminal ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโพธิปัญญากร (ชาลี แก้วอาสา) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์ ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” สานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการนำไปสู่การพัฒนา จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,719