ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” สานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการนำไปสู่การพัฒนา จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ และเลขานุการ เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสาธิต ฐานทินโน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถวายโล่เกียรติคุณ แด่ พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 172,559