เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่พิธีรับตราตั้ง รักษาการเจ้าคณะอำเภอถลาง พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ปฏิบัติหน้าที่พิธีฉลอง พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ณ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) เข้าร่วมสัมนาวิชาการและรับโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุ ทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,934