บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

 

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 
นายเอกราช  เสมาทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายสมยศ กิ่งพุ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอนุศรา ภูเวียงแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายต้นสัก  สุคนธรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
     

 

นางนิชานันท์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางหนูเกษ ทองหล่ำ
พนักงานทำความสะอาด
-นายชัยยุทธ์ ตันสุธัญลักษณ์-
พนักงานขับรถ


 

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,772