บุคลากร

 ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

 

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 
-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายสมยศ กิ่งพุ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรงค์กรณ์ ศิริธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางนิชานันท์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
  นางหนูเกษ ทองหล่ำ
พนักงานทำความสะอาด
นายฉัตรชัย อินทปัต
พนักงานขับรถยนต์
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,950