บุคลากร พศจ.ภูเก็ต

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายสมยศ กิ่งพุ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.หญิงศิวพร ยอดจตุการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอนุศรา ภูเวียงแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายต้นสัก  สุคนธรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
     

 

นางนิชานันท์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางหนูเกษ ทองหล่ำ
พนักงานทำความสะอาด
-นายน้ำมนต์ แก่นเพ็ชร-
พนักงานขับรถ


 

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,479