บุคลากร พศจ.ภูเก็ต

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

 

 
นางสาวภาสวดี คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอรอุมา จิตรมาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายต้นสัก  สุคนธรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
     

 

นางนิชานันท์ ทองอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางหนูเกษ ทองหล่ำ
พนักงานทำความสะอาด
นายน้ำมนต์ แก่นเพ็ชร
พนักงานขับรถ


 

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,996