องค์กรคุณธรรม

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งคณะทำงานแผนคุณธรรม.pdf |
pdf แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมฯ ปีงบประมา.pdf |
pdf ประกาศเจตนารมณ์.pdf |
pdf ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ.pdf |
pdf แผนดำเนินงาน.pdf |
pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080