วัดมงคลนิมิตรพระอารามหลวง

"วัดมงคลนิมิตร" เป็นพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ของปู่ย่า ตายาย ของชาวเมืองภูเก็ต ประชาขนนิยมเรียกว่า "วัดกลาง" เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต เหตุที่เปลี่ยนชื่อ "วัดกลาง" มาเป็น "วัดมงคลนิมิตร" นั้น เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สมัยยังเป็นมณฑลภูเก็ต และทางราชการให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาทุกๆ ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำประชาพิเศกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 4-5-6-7 ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ ก็ได้ประกอบที่วัดนี้มาโดยตลอด พึ่งมายกเลิกเสียเมื่อคราวยุบเป็นมณฑลภูเก็ต ทางราชการและประชาชนทั่วไป จึงนิยมนับถือวัดนี้ว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุด ทางราชการจึงได้ขนานนามวันนี้ขึ้นใหม่ว่า "วัดมงคลนิมิตร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้พระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2496 ในกาลต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จประพาสภาคใต้ พระองค์ได้เสด็จมาวัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2502

ที่ตั้ง : เลขที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,862