วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

        วัดเทพวนาราม หรือ "วัดม่าหนิก" สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เดิมที่ดินสร้างวัดเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้าของนาย นุ้ย ณ ถลาง เป็นที่สำหรับฝังศพคนไทยและคนจีน ก่อนที่นายนุ้ยจะเสียชีวิต ได้ทำหนังสือยกที่ดินแปลงนี้ให้ที่วัด ในเวลาต่อมา หลวงพ่อผัน พุทธสโร ได้ธุดงค์มาบำเพ็ญเพียรภาวนา และพัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสำนักสงฆ์เพื่อให้พุทธบริษัทได้มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา และหลวงพ่อผัน ท่านได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และยังมีความรู้ในการรักษาคนป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆด้วยยาสมุนไพร จึงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัทและประชาชนโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ต

        ในขณะนั้น นาย เพียร วัยวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตและเป็นไวยาวัจกรอยู่ใน ณ ขณะนั้น ได้ทำหนังสือขออนุญาตสร้างวัด และดำเนินการสร้างอาคารเสนาสนะ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ให้ชื่อว่า "วัดเทพวนาราม"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,292