สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.67.pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,127