ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศพศจ.ภูเก็ตมาตรการโควิด1.64.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,878