สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชน ร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ และจะแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าสู่บริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้สามารถรักษา และป้องกันได้ทันท่วงที

                แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" สามารถใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple store และ Play store หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

IOS : Download

Android : Downloadคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,859