งานบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานอุทิศถวายพระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ ป.ธ.๙) และพระพิศาลสมณคุณ (สอน ญาณจารี)

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานอุทิศถวาย พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ) ป.ธ.9 อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม  อดีตเจ้าคณะภาค 17 และพระพิศาลสมณคุณ (สอน ญาณจารี) ป.ธ.7 อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระครูปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และฆราวาส เข้าร่วมพิธี

          ในการนี้ พระมงคลวัตรเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,813