ร่วมกิจกรรม Big Cleaning โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข วัดพระนางสร้าง

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระอธิการสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข วัดพระนางสร้าง โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในการนี้ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และนายต้นสัก สุคนธรัตน์ นักวิชาการศาสนากปฏิบัติการ พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มต่างๆ จิตอาสา ในเขตชุมชน วัดพระนางสร้าง เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,330