พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูการุญกิจจานุยุต เจ้าคณะตำบล ศรีสุนทร เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.

นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูการุญกิจจานุยุต เจ้าคณะตำบล ศรีสุนทร เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล จากเจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอถลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,172