เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (มหานิกาย)

     

  เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต (มหานิกาย) 

พระเทพกิตติเวที
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                 พระราชสิริมุนี
                                                                                                                                                                             ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗

พระเทพปัญญาโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พระครูเมตตาภิรม
เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
 
พระครูพรหมประภัสสร
เจ้าคณะอำเภอถลาง
  พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม
เจ้าคณะอำเภอถลาง

 

พระครูการุญกิจจานุยุต
เจ้าคณะตำบลศรีสุนทร

พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล
เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว
เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
พระครูวิสุทธิ์กิตติยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูนิมิตรมังคลาทร
เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ
พระครูอาทรสุวรรณกิจ
เจ้าคณะตำบลกะทู้
พระครูการุญกิจจานุยุต
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,891