เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ (ธรรมยุต)

     

  เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต (ธรรมยุต) 
พระเทพกิตติเวที
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘
พระประสาธน์สารโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง
พระครูไพศาลสมณคุณ
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง
พระครูจารุธรรมพินิจ
เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่เขต ๑

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,880