ผอ. พศจ. ภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดโฆษิตวิหาร

               วันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูโฆษิตวิหารธรรม เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร ร่วมกับ  นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และนายมนัส ชินการณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรภาคเครือข่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ณ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,329