กำหนดการทอดกฐิน วัดในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการทอดกฐิน วัดในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายการทอดกฐิน ปี 2564.pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080