พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต(ก่อเกิด) ณ วัดขจรรังสรรค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.

พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต(ก่อเกิด) โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดขจรรังสรรค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080