พศจ.ภูเก็ตร่วมบูรณาการโครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อปัองกันโรคโควิด-19

“ชาวภูเก็ตร่วมใจ ปลูกสมุนไพรสู้ภัยโควิด”

          วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-ระนอง(ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สมาคมแพทย์แผนไทยอันดามัน ภูเก็ต สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต บริษัท Southern-Media Phuket ชมรมคนอีสานจังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการจัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อปัองกันโรคโควิด-19 โดยให้วัดที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบนำร่องปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้ ฯลฯ และขยายพันธุ์ให้วัดอื่นๆ ปลูกให้แพร่หลาย ทั้งนี้ จะมีสมาชิกจากสภาเกษตรกร ให้ความดูแลในการปลูก ส่วนผลผลิตที่ได้นั้น สมาคมแพทย์แผนไทย จะได้นำไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นตัวยา เพื่อให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,329