ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารศาลากลางหลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๔๙ น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ๑ ใน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน ณ อาคารศาลากลางหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,325