สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต (หนังสั้น) เรื่อง "พศ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,179