Big Cleaning Day โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ประธานกรรมการ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส" โดยมี นายประสงค์ ไตรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี พร้อมด้วย นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,132