โครงการ "สังฆะ เพื่อสังคม และสายธารแห่งน้ำใจช่วยผู้ประสบ Covid-19" ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ โดยคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคเอกชน พร้อมด้วยนายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบอาหาร และน้ำดื่ม ใน โครงการ "สังฆะ เพื่อสังคม และสายธารแห่งน้ำใจช่วยผู้ประสบ Covid-19" ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,123