ประชุมชี้แจงการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดกรณีสมทบบูรณะเมรุและเตาเผาศพของวัดที่รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูสังฆรักษ์สุธี สุธีโร รักษาการเจ้าอาวาส วัดถาวรคุณาราม (ธ) จัดประชุมชี้แจงการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดกรณีสมทบบูรณะเมรุและเตาเผาศพของวัดที่รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกรวัด และ ผู้นำชุมชนตำบลตลาดใหญ่ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,187