สำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับพุทธสมาคมภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร นายกพุทธสมาคมภูเก็ตและคณะกรรมการ พุทธสมาคมภูเก็ต ปรึกษาหารือ ร่วมกับ นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ในการดำเนินการ ขับเคลื่อนสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เผยแผ่ ส่งเสริมเชิดชูหลักธรรม ส่งเสริมสามัคคีธรรม รวมทั้งปฏิบัติการสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์ ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ (ชั้น ๒) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,069