พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๔ แต่งตั้งให้ พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อ่านคำสั่ง และนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมนี้ นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดกิตติสังฆาราม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,661