จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่

วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่ โดยมี พระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค ๑๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต และพระเถรานุเถระ ประกอบพิธีทางสงฆ์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กงศุลกิติมศักดิ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการในเรื่องศาสนพิธี ณ อาคารศาลากลางหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,687