โครงการพระช่วยพระ ATK (Antigen Test Kit) คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โครงการพระช่วยพระ ATK (Antigen Test Kit) คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ และถวายความรู้แด่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และไวยาวัจกร จำนวน 80 รูป/คน ในการฝึกปฏิบัติใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อให้ไปตรวจพระภิกษุ สามเณร และบุคลากร ภายในวัด รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมกิจกรรมในวัด รวมถึงขยายผลในการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจในชุมชน ต่อไป โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรถวายความรู้ และนายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ และอำนวยความสะดวกในการอบรม ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,516