ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี พระพงศกร โฆสทินฺโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ วัดโฆษิตวิหาร พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายต้นสัก สุคนธรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,724