ประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถวายนโยบายการสนองงานคณะสงฆ์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ถวายความรู้ภารกิจของหน่วยงาน แด่ คณะสงฆ์ โดยมี นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าถวายความสะดวกในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสังฆคุณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,761