ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในโครงการดังกล่าวฯ โดยมี นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการดังกล่าวฯ ณ วัดนาคาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,731