ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ ออนไลน์ ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายต้นสัก สุคนธรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ ออนไลน์ ZOOM ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต อาคารศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,421