ร่วมโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายต้นสัก สุคนธรัตนฺ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการนี้ มีพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ,เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,421