เข้าร่วมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว มอบหมายให้ นายสมยศ กิ่งพุ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายต้นสัก สุคนธรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย และให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และการบังคับใข้กฎหมาย รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต และนำมาสู่การปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 95,429