ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ และรับฟังความเดือดร้อน ของชาวบ้าน ณ ชุมชนอยู่สุข บ้านสวนมะพร้าว หมู่ ๓ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การสงเคราะห์ตามโครงการสังฆะเพื่อสังคม

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง พระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าอาวาสวัมงคลวราราม(วัดในยาง) และคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ และรับฟังความเดือดร้อน ของชาวบ้าน ณ ชุมชนอยู่สุข บ้านสวนมะพร้าว หมู่ ๓ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การสงเคราะห์ตามโครงการสังฆะเพื่อสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,466