ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายสมยศ กิ่งพุ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาส วัดขจรรังสรรค์ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,360