พิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๕ ราย ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาส วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระอุปัชฌาย์ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,348