พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง พระปลัดจิรัชย์ ปนฺนภาโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๖๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ มีพระสังฆาธิการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาในเขตปกครองสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียง ณ วัดโคกกะฐิน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,347