พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน./หัวหน้าชุดตรวจ, พล.ท.บุญชัย เกษตรตระการ รองจเร กอ.รมน./รองหัวหน้าชุดตรวจ, พ.อ.สวัสดิ์ ศรีวิบูลย์, ร.อ.มงคล มีทอง และ ร.อ.เอกรัฐ บุญบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน./หัวหน้าชุดตรวจ, พล.ท.บุญชัย เกษตรตระการ รองจเร กอ.รมน./รองหัวหน้าชุดตรวจ, พ.อ.สวัสดิ์ ศรีวิบูลย์, ร.อ.มงคล มีทอง และ ร.อ.เอกรัฐ บุญบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค ๔ โดยมี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔/รอง มทภ.๔, พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการให้การต้อนรับ และได้จัดให้มีการประชุม/บรรยายสรุปและหารือข้อขัดข้อง และข้อเสนอ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,343