พระครูนิมิตรมังคลาทร เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม จัดประชุมโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข (สัปปายะสู่วัด) ด้วยแนวทาง ๕ ส.

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูนิมิตรมังคลาทร เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม จัดประชุมโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข (สัปปายะสู่วัด) ด้วยแนวทาง ๕ ส. พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นางเกศกนก พิณแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส. และร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายในบริเวณวัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เป็นประธานการประชุมฯ ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,310